Dr.ir. Kirsten Steinbusch wint de 2014 Hoogewerff Stimuleringsprijs

november 03, 2014

De Hoogewerff Stimuleringsprijs 2014 is toegekend aan dr.ir. Kirsten Steinbusch voor baanbrekend werk betreffende de omzetting van bio-afval in waardevolle bouwstenen voor de chemische industrie.

Kirsten Steinbusch heeft tijdens haar promotiewerk (2005-2009) aan de Universiteit Wageningen onderzoek verricht aan de microbiële verwerking van organisch afval (agrarisch, GFT). Bij dit onderzoek heeft zij een belangrijke nieuwe vinding gedaan, die het mogelijk maakt om – in plaats van bio-gas – hoogwaardige chemische grondstoffen te maken uit dit organisch afval. De vinding, die geoctrooieerd is, betreft met name een enzymatisch proces om kleine, vluchtige vetzuren om te zetten naar vetzuren met een veel langere keten. Deze vetzuren zijn inzetbaar als grondstof voor de fabricage van tal van waardevolle producten, variërend van motorbrandstoffen tot grondstoffen voor medicijnen.

Vervolgens heeft Kirsten Steinbusch in 2010 haar eigen bedrijf opgericht (Waste2Chemical) en haar volle energie gestoken in zowel de ontwikkeling van de technologie als het ondernemerschap dat nodig is voor industriële realisatie.

Inmiddels zijn diverse sponsors betrokken, waaronder het DGF (Dutch Greentech Fund) en Horizon3, en is er industriële belangstelling van o.a. DSM. De technologische ontwikkeling bevindt zich op dit moment in het stadium tussen pilot plant en grootschalige demonstratie. Een deel van het onderzoek vindt plaats binnen het researchprogramma van BE-Basic Foundation.

De innovatieve vinding van Kirsten Steinbusch opent de weg naar een breed spectrum van nieuwe technologieën en processen waarin het afval van de agrarische sector wordt gebruikt als grondstof voor hoogwaardige toepassingen. Hiermee levert haar baanbrekende vinding een belangrijke bijdrage aan de duurzame ontwikkeling op het raakvlak van agrarische en chemische industrie.

Dr. Ir. Kirsten Steinbusch is momenteel werkzaam bij DAB BV; een spin-out van de Technische Universiteit Delft op het gebied van advanced biorenewables technology.

Prijsuitreiking

De Hoogewerff Stimuleringsprijs 2014 is uitgereikt tijdens het veertiende Nederlands Proces-technologie Symposium (NPS14), dat plaatsvond op 3-5 november 2014 in “De Fabrique” in Maarssen.