Aftrap internationale biotechnologieweek vanuit DSM in Delft: BE-Basic investeert twee miljoen euro in biobased economy onderwijs

september 30, 2013

Koninklijke DSM N.V., biotechnologievereniging NIABA, de TU Delft, de Bioprocess Pilot Facility en het publiek-private partnership BE-Basic geven vandaag het startsein voor de Europese biotechnologie week vanaf het terrein van DSM in Delft. Studenten, scholieren en vertegenwoordigers van universiteit, bedrijven en overheid delen vandaag hun visie op de belangrijke rol van biotechnologie en innovatie voor een duurzame toekomst en een biobased economy in Nederland. Bovendien begint BE-Basic vandaag met een internationaal onderwijsprogramma voor middelbaar en hoger onderwijs dat scholieren en studenten voorbereidt op nieuwe onderzoeks- en ontwikkelingsbehoeften in een biobased economie. Om dit te realiseren investeert BE-Basic een bedrag van twee miljoen euro in het programma.

Op 28 februari 1953 ontcijferen twee jonge onderzoekers, James Watson en Francis Crick, aan de universiteit van Cambridge het raadsel van het DNA-molecuul. De ontdekking van DNA is de basis geweest voor de verdere ontwikkeling en toepassingen van biotechnologie wereldwijd. Biotechnologie is de toepassing van organismen, zoals planten, dieren, schimmels en bacteriën voor de ontwikkeling van nieuwe stoffen, materialen, voeding en medicijnen.

Afgelopen decennia is de kennis over en de toepassing van deze organismen exponentieel toegenomen en ‘Inspired by Nature’ dragen ze bij aan oplossingen voor wereldwijde uitdagingen zoals energieschaarste, de groeiende, vergrijzende en steeds meer verstedelijkende wereldbevolking, klimaatverandering, voedselzekerheid en gezondheid. Dat heeft bijvoorbeeld geleid tot nieuwe, effectievere medicijnen, beter voedsel, bio-materialen en bio-energie uit (cellulose) biomassa in plaats van uit olie en efficiëntere landbouw en duurzamere productieprocessen voor het maken van een groot scala aan dagelijkse producten die onder meer de uitstoot van broeikasgas verminderen.

Haarlokken in vriezer voor DNA

In de komende jaren gaan de ontwikkelingen en mogelijkheden die biotechnologie de maatschappij biedt onverminderd voort (film). Bij wijze van experiment zijn vanmiddag de haarlokken van drie 60-jarige vertegenwoordigers van universiteit, overheid en bedrijfsleven opgeborgen in de vriezers van de Technische Universiteit Delft (TUD). De lokken worden in 2073 weer ontdooid voor DNA onderzoek. De ontdekking van DNA is de basis geweest voor de verdere ontwikkeling van kennis en toepassingen in biotechnologie en speelt research, ontwikkeling en opschaling een belangrijke rol. Met het vandaag aangekondigde onderwijsprogramma wordt er additioneel geïnvesteerd in een toegespitst onderwijsprogramma dat de transitie naar een biobased economy mede mogelijk moet maken. Het programma brengt de praktische expertise en theoretische kennis van de diverse academische en industriële partners in BE-Basic van laboratorium tot pilot schaal bijeen. Daarbij is er aandacht voor onder meer proces technologie, recycling en natuurlijk behoud van de vruchtbaarheid van de bodem en economische en sociale duurzaamheid.

DSM – Bright Science. Brighter Living.™

Koninklijke DSM N.V. is een mondiale onderneming die vanuit wetenschappelijke basis actief is op het gebied van gezondheid, voeding en materialen. Door zijn unieke competenties in Life Sciences en Materials Sciences met elkaar te verbinden bewerkstelligt DSM economische welvaart, milieuverbetering en maatschappelijke vooruitgang en creëert daarmee duurzame waarde voor al zijn stakeholders. DSM ontwikkelt innovatieve oplossingen voor voeding, bescherming en prestatieverbetering in wereldwijde markten zoals voeding en voedingssupplementen, persoonlijke verzorging, diervoeder, geneesmiddelen, medische materialen, auto’s, verf, elektrotechniek en elektronica, life protection, alternatieve energie en biogebaseerde materialen. DSM’s 23.500 werknemers realiseren een netto jaaromzet van circa € 9 miljard. DSM is genoteerd aan NYSE Euronext. Meer informatie is te vinden op www.dsm.com

NIABA/HollandBIO

De Nederlandse Biotechnologie Associatie (Niaba/HollandBIO) verenigt meer dan zeventig Nederlandse bedrijven en organisaties werkzaam op het gebied van de biotechnologie www.niaba.nl

Technische Universiteit Delft

De TU Delft draagt substantieel bij aan de duurzame samenleving van de 21e eeuw door het verrichten van grensverleggend technisch-wetenschappelijk onderzoek van erkend internationaal niveau, door het opleiden van maatschappelijk betrokken ingenieurs en doctors, en door het helpen vertalen van kennis in economisch en maatschappelijk waardevolle technologische innovaties en bedrijvigheid. www.tudelft.nl

BE-Basic

Stichting BE-Basic is een internationaal publiek-privaat samenwerkingsverband dat industriële biobased oplossingen ontwikkelt voor een duurzame samenleving. We initiëren en stimuleren samenwerking tussen universiteiten en industrie, tussen wetenschappers en ondernemers en tussen Nederland en het buitenland. www.be-basic.org

Bioprocess Pilot Facility B.V.

De Bioprocess Pilot Facility B.V. is een unieke proeffaciliteit waar bedrijven en kennisinstellingen nieuwe duurzame productieprocessen kunnen ontwikkelen. Processen die bijvoorbeeld biomassa omzetten in nuttige grond- of brandstoffen. De faciliteit is speciaal ingericht om de stap van laboratoriumschaal naar industriële schaal te maken. Gebruikers kunnen er complexe opstellingen bouwen door losse procesmodules te koppelen. Daarnaast zijn er specifieke mogelijkheden voor het ontwikkelen van processen voor de voedingsmiddelenindustrie www.bpf.eu

Contact

BE-Basic – Noeska de Nobel – +31614832133
DSM Nederland – André van der Elsen – +31630628485
Technische Universiteit Delft – Patricia Osseweijer – +31651033916
Niaba/Hollandbio – Jan Wisse – +31621897836
Bioprocess Pilot Facility – Annemiek Schulten – +31634361866